Vật liệu đóng gói

Nhám N30
Giá: Liên hệ
Nẹp cứng
Giá: Liên hệ
Gỗ dán MDF
Giá: Liên hệ
Gỗ dán
Giá: Liên hệ
Đinh tán máy
Giá: Liên hệ
Cài card plastic
Giá: Liên hệ
Cài card mica CMK
Giá: Liên hệ
Bộ đinh tán sắt
Giá: Liên hệ
Dây dù 2,5cm
Giá: Liên hệ
Tay xách nhựa
Giá: Liên hệ
Bộ đinh tán 1cm
Giá: Liên hệ
Chân đinh tán
Giá: Liên hệ
Đinh tán dài 1cm
Giá: Liên hệ
Đinh tán mũ sắt
Giá: Liên hệ
Đinh tán nhựa 1cm
Giá: Liên hệ
Góc xoay nhựa
Giá: Liên hệ
Vít sắt dài 1cm
Giá: Liên hệ
Vít sắt dài 2.5cm
Giá: Liên hệ
Khóa đai nhựa KD
Giá: Liên hệ
Góc xoay GXP – GXT
Giá: Liên hệ
Góc kê
Giá: Liên hệ
Dây dù D25
Giá: Liên hệ